Màng bọc thực phẩm - Kênh Gia Dụng
KenhGiaDung.Com

Những cách sử dụng túi nhựa khóa kéo

Tác dụng của túi đựng tự hủy sinh học với môi trường

Hướng dẫn các bảo quản và sử dụng thớt tre

Hướng dẫn sử dụng màng bọc thực phẩm

Khuyến mãi siêu sốc tháng 11

Màng bọc thực phẩm

MÀNG BỌC THỰC PHẨM HP FOOD WRAP(30CMX20M)
MÀNG BỌC THỰC PHẨM HP FOOD WRAP(30CMX20M) Tiện ích cho gia đình bạn 28,000 đ
MÀNG BỌC THỰC PHẨM HP FOOD WRAP(30CMX20M) 28,000 đ

– Được làm bằng nhựa PVC an toàn cho sức khỏe
– Dùng để bọc và bảo quản thực phẩm vệ sinh
– Thiết kế tiện lợi, sử dụng được trong lò vi sóng

MÀNG BỌC THỰC PHẨM HP FOOD WRAP(30CMX30M)
MÀNG BỌC THỰC PHẨM HP FOOD WRAP(30CMX30M) Tiện ích cho gia đình bạn 28,000 đ
MÀNG BỌC THỰC PHẨM HP FOOD WRAP(30CMX30M) 28,000 đ

– Được làm bằng nhựa PVC an toàn cho sức khỏe
– Dùng để bọc và bảo quản thực phẩm vệ sinh
– Thiết kế tiện lợi, sử dụng được trong lò vi sóng

Màng bọc thực phẩm HP Smart Wrap (30cm x 20m)
Màng bọc thực phẩm HP Smart Wrap (30cm x 20m) Tiện ích cho gia đình bạn 20,000 đ
Màng bọc thực phẩm HP Smart Wrap (30cm x 20m) 20,000 đ

– Được làm bằng nhựa PVC an toàn cho sức khỏe
– Dùng để bọc và bảo quản thực phẩm vệ sinh
– Thiết kế tiện lợi, sử dụng được trong lò vi sóng

MÀNG BỌC THỰC PHẨM HP SMART WRAP(30CMX30M)
MÀNG BỌC THỰC PHẨM HP SMART WRAP(30CMX30M) Tiện ích cho gia đình bạn 29,000 đ
MÀNG BỌC THỰC PHẨM HP SMART WRAP(30CMX30M) 29,000 đ

– Được làm bằng nhựa PVC an toàn cho sức khỏe
– Dùng để bọc và bảo quản thực phẩm vệ sinh
– Thiết kế tiện lợi, sử dụng được trong lò vi sóng

MÀNG BỌC THỰC PHẨM PE SMART (30CM X 200)
MÀNG BỌC THỰC PHẨM PE SMART (30CM X 200) Tiện ích cho gia đình bạn 105,000 đ
MÀNG BỌC THỰC PHẨM PE SMART (30CM X 200) 105,000 đ
 • Dùng để bảo quản thực phẩm vệ sinh an toàn
 • Được sản xuất từ nhựa PE, có màu trắng trong
 • Sản phẩm có dao nhựa cắt kéo tiện dụng
 • Sản phẩm không mùi, giúp an toàn cho người dùng
 • Màng bọc có độ đàn hồi tốt, dễ kéo dài và đóng bọc
Màng bọc thực phẩm PE Smart (30x20m)
Màng bọc thực phẩm PE Smart (30x20m) Tiện ích cho gia đình bạn 21,000 đ
Màng bọc thực phẩm PE Smart (30x20m) 21,000 đ

– Được làm bằng nhựa PE an toàn
– Bảo quản thực phẩm tươi ngon
– Thiết kế nhỏ gọn, tiện sử dụng

MÀNG BỌC THỰC PHẨM PE SMART (30X30M)
MÀNG BỌC THỰC PHẨM PE SMART (30X30M) Tiện ích cho gia đình bạn 30,000 đ
MÀNG BỌC THỰC PHẨM PE SMART (30X30M) 30,000 đ

– Được làm bằng nhựa PE an toàn
– Bảo quản thực phẩm tươi ngon
– Thiết kế nhỏ gọn, tiện sử dụng

Màng bọc thực phẩm Smart Food Wrap (30cmx20m)
Màng bọc thực phẩm Smart Food Wrap (30cmx20m) Tiện ích cho gia đình bạn 21,000 đ
Màng bọc thực phẩm Smart Food Wrap (30cmx20m) 21,000 đ

– Được làm bằng nhựa PVC an toàn cho sức khỏe
– Dùng để bọc và bảo quản thực phẩm vệ sinh
– Thiết kế tiện lợi, sử dụng được trong lò vi sóng

MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART FOOD WRAP (30CMX30M)
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART FOOD WRAP (30CMX30M) Tiện ích cho gia đình bạn 30,000 đ
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART FOOD WRAP (30CMX30M) 30,000 đ

– Được làm bằng nhựa PVC an toàn cho sức khỏe
– Dùng để bọc và bảo quản thực phẩm vệ sinh
– Thiết kế tiện lợi, sử dụng được trong lò vi sóng

MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP (30CM X 30M)
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP (30CM X 30M) Tiện ích cho gia đình bạn 29,000 đ
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP (30CM X 30M) 29,000 đ

– Được làm bằng nhựa PVC an toàn cho sức khỏe
– Dùng để bọc và bảo quản thực phẩm vệ sinh
– Thiết kế tiện lợi, sử dụng được trong lò vi sóng

HOT
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP (30CM X 600)
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP (30CM X 600) Tiện ích cho gia đình bạn 230,000 đ
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP (30CM X 600) 230,000 đ
 • Dùng để bảo quản thực phẩm vệ sinh an toàn
 • Có dao nhựa kéo tiện dụng khi sử dụng
 • Sản phẩm không mùi, giúp an toàn cho người dùng
 • Màng bọc có độ đàn hồi tốt, dễ kéo dài và đóng bọc
HOT
Màng bọc thực phẩm Smart wrap (45cm x 600)
Màng bọc thực phẩm Smart wrap (45cm x 600) Tiện ích cho gia đình bạn 325,000 đ 285,000 đ
Màng bọc thực phẩm Smart wrap (45cm x 600) 325,000 đ 285,000 đ
 • Màng bọc thực phẩm 45cm dùng để bảo quản thực phẩm
 • Có dao nhựa kéo tiện dụng khi sử dụng
 • Sản phẩm không mùi, giúp an toàn cho người dùng
 • Màng bọc có độ đàn hồi tốt, dễ kéo dài và đóng bọc
Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 20cm x 20m
Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 20cm x 20m Tiện ích cho gia đình bạn 16,500 đ
Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 20cm x 20m 16,500 đ

– Dùng để bảo quản thực phẩm vệ sinh an toàn
– Sản phẩm không mùi, giúp an toàn cho người dùng
– Màng bọc có độ đàn hồi tốt, dễ kéo dài và đóng bọc

MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP(30CM X 150)
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP(30CM X 150) Tiện ích cho gia đình bạn 110,000 đ
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP(30CM X 150) 110,000 đ
 • Dùng để bảo quản thực phẩm vệ sinh an toàn
 • Có dao nhựa kéo tiện dụng khi sử dụng
 • Sản phẩm không mùi, giúp an toàn cho người dùng
 • Màng bọc có độ đàn hồi tốt, dễ kéo dài và đóng bọc
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP(30CM X 200)
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP(30CM X 200) Tiện ích cho gia đình bạn 108,000 đ
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP(30CM X 200) 108,000 đ
 • Dùng để bảo quản thực phẩm vệ sinh an toàn
 • Có dao nhựa kéo tiện dụng khi sử dụng
 • Sản phẩm không mùi, giúp an toàn cho người dùng
 • Màng bọc có độ đàn hồi tốt, dễ kéo dài và đóng bọc
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP(30CM X 20M)
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP(30CM X 20M) Tiện ích cho gia đình bạn 27,500 đ
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP(30CM X 20M) 27,500 đ

– Được làm bằng nhựa PVC an toàn cho sức khỏe
– Dùng để bọc và bảo quản thực phẩm vệ sinh
– Thiết kế tiện lợi, sử dụng được trong lò vi sóng

MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP(30CM X 35M)
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP(30CM X 35M) Tiện ích cho gia đình bạn 35,000 đ
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP(30CM X 35M) 35,000 đ

– Được làm bằng nhựa PVC an toàn cho sức khỏe
– Dùng để bọc và bảo quản thực phẩm vệ sinh
– Thiết kế tiện lợi, sử dụng được trong lò vi sóng

MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP(30CM X 368)
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP(30CM X 368) Tiện ích cho gia đình bạn 180,000 đ 160,000 đ
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP(30CM X 368) 180,000 đ 160,000 đ
 • Dùng để bảo quản thực phẩm vệ sinh an toàn
 • Có dao nhựa kéo tiện dụng khi sử dụng
 • Sản phẩm không mùi, giúp an toàn cho người dùng
 • Màng bọc có độ đàn hồi tốt, dễ kéo dài và đóng bọc
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP(30CM X 400)
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP(30CM X 400) Tiện ích cho gia đình bạn 195,000 đ 175,000 đ
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP(30CM X 400) 195,000 đ 175,000 đ

Bảo quản thực phẩm tươi ngon, độ đàn hồi tốt, dễ kéo dài, bọc được vào bất kỳ hình dạng nào, sản phẩm không mùi, tránh nhiễm vi khuẩn, bảo vệ thực phẩm, rất tiện lợi và an toàn cho người sử dụng. Chịu nhiệt độ – 60°C đến 130°C. Hướng dẫn sử dụng: Gắn dao cắt có sẵn trong hộp vào mép dọc miệng hộp, kéo màng bọc ra rồi kéo dao trượt dọc theo thanh dao để cắt.
Thành phần: Màng nhựa PVC

MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP(30CM X 60M)
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP(30CM X 60M) Tiện ích cho gia đình bạn 46,000 đ
MÀNG BỌC THỰC PHẨM SMART WRAP(30CM X 60M) 46,000 đ

– Được làm bằng nhựa PVC an toàn cho sức khỏe
– Dùng để bọc và bảo quản thực phẩm vệ sinh
– Thiết kế tiện lợi, sử dụng được trong lò vi sóng

Gọi mua hàng: 0943.090182(8H00 - 21H30) KenhGiaDung.Com | Địa chỉ: 21/185 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Lên đầu trang
0943.09.01.82
Contact Me on Zalo