Túi bảo quản thực phẩm

Túi bảo quản thực phẩm Smart Wrap của Hpfood bao gồm 2 loại

Túi bảo quản thực phẩm Smart Wrap giúp bạn bảo quản thực phẩm tươi ngon lâu hơn mà vẫn giữ lại được hàm lượng dinh dưỡng nhất định.

1501049166mangboc130x450-right.png

1501049351mangboc.png